Organico

L’ acollida i l’acompanyament, formen part de l’essència del nostre treball com a sector social, són presents en totes les nostres accions i són fonamentals per generar canvis i processos a favor de la solidaritat i la inclusió.

Volem estendre i enfortir la capacitat d’ acollida de la nostra societat. Són moltes les persones migrants i refugiades que queden desprotegides o estan insuficientment cobertes pel sistema d’asil. Per això, la resposta que proposem inclou tant a les persones que provenen de les “quotes” europees, com a aquelles persones que fugen de la guerra, la persecució, la misèria o els desastres ambientals i que troben dificultats per accedir als recursos oficials d’ acollida, que estan en llista d’espera o que pertanyen a altres col·lectius vulnerables com a menors no acompanyats, dones víctimes de tracte, migrants en situació irregular i sense recursos o les persones en trànsit.

Pretenem que la nostra resposta generi una xarxa d’ acollida que acompanyi processos d’incorporació social.

Guies d’acollida

ACOLLIDA RESIDENCIAL

01 / COMUNITARI O FAMILIAR

consisteix en acollir una persona o família durant un temps mitjà de tres a sis mesos. Aquestes persones es converteixen en un membre més de la família, en peu d’igualtat i no com algú que rep un servei.

02 / EN CASES BUIDES, DEPENDÈNCIES PARROQUIALS O ALTRES ESTABLIMENTS

per als casos de famílies completes en què és més convenient. En aquesta situació es reforçarà l’acompanyament de tutors.

03 / ALLOTJAMENT D’EMERGÈNCIA

es tracta de persones que necessiten pernoctar una o dues nits per seguir cap a altres destinacions o que requereixen allotjament per un breu període de temps mentre es tramita la seva entrada en els recursos oficials.

Comptem amb tu per acollir aquestes persones,
donar-los una benvinguda càlida i oferir-los el nostre suport

ACOLLIDA PER L’ACOMPANYAMENT I LA INTEGRACIÓ

Per mitjà de la tasca de les organitzacions socials de la Companyia de Jesús i del voluntariat, volem acompanyar les persones que arriben a la nostra comunitat amb programes d’acompanyament social, suport jurídic, psicològic, educatiu, atenció a la salut, formació i orientació per a l’ocupació i cobertura de les necessitats bàsiques.

Un dels aspectes fonamentals en els processos d’integració és la dimensió relacional. La iniciativa d’ acollida pretén enfortir les xarxes socials per promoure l’autonomia i integració de les persones que arribin a Espanya. Per això, és essencial la participació de les persones refugiades en les activitats i xarxes de les comunitats d’ acollida.

Comptem amb tu per acollir aquestes persones, donar-los una benvinguda càlida i oferir-los el nostre suport. Si estàs interessat, deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte.

Vídeos

Francia: Familias de acogida

La Historia de Ludo

Bizilagunak vAlta

  Vull acollir

  No deseo recibir información de otras campañas de Fundación San Juan del Castillo

   Vull ser voluntari / a

   No deseo recibir información de otras campañas de Fundación San Juan del Castillo

    Deixa'ns les teves propostes

    Vull oferir espais relacionals: si coneixes iniciatives comunitàries, de participació, oci i temps lliure, etc. Comparteix amb nosaltres:

    No deseo recibir información de otras campañas de Fundación San Juan del Castillo

    Top