Buscant una resposta integral per a les persones migrants vulnerables dins i fora de l’Àfrica

Entre el 20 i el 22 de gener ha tingut lloc a Nairobi la Conferència Internacional sobre Migració i Refugi. Aquesta conferència ha estat organitzada per la Xarxa Jesuïta de Justícia i Ecologia(Jesuits Justice and Ecology Network – JENA) i ha reunit centres socials, el Servei Jesuïta a Refugiats, universitats, la xarxa jove Lead Magis, institucions d’Església i col·laboradors europeus de la missió. Entre aquests col·laboradors europeus es troben algunes de les nostres institucions, com Entreculturas, Alboan, SJM Espanya, “Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones” (UPComillas) i la DDM a Nador.

Els objectius de la conferència han estat completar el mapeig del ministeri jesuïta per a les persones migrants vulnerables a l’Àfrica, desenvolupar estratègies per a la coordinació dels ministeris jesuïtes per a les persones migrants i refugiades, i desenvolupar estratègies per a la col·laboració institucional internacional entre els ministeris jesuïtes a Àfrica i a Europa.

Durant la primera meitat de la conferència, els ponents i les ponents van pujar a l’estrada per subratllar els grans reptes polítics, socials i econòmics als quals s’enfronten les persones migrants vulnerables a les diferents regions d’Àfrica. Les següents sessions van incloure un exercici de mapatge entre les persones participants, seguit de debats en grup, que els van permetre participar en un espai de col·laboració. La conferència va identificar sis àrees de col·laboració, i va definir una estructura senzilla de xarxa per donar seguiment als seus resultats.

“Servint a les persones migrants vulnerables reconeixem que el treball en xarxa és la millor manera d’organitzar-nos”,va afirmar el P. Charles Chilufya SJ, director de la Xarxa Jesuïta de Justícia i Ecologia (JENA).

Aquest va ser el document final acordat en aquest Conferència Internacional.

 

Conferència Estratègica Internacional sobre Persones Migrants i Refugiades

Buscant una resposta integral per a les persones migrants vulnerables dins i fora d’Àfrica

“Nosaltres, Jesuïtes i col·laboradors/es a l’Àfrica, inspirats per les Preferències Apostòliques Universals de la Companyia de Jesús i per la crida del Papa Francesc, ens comprometem a acollir, protegir, promoure i integrar  les persones migrants vulnerables.

la nostra crida per a servir a les persones migrants vulnerables inclou  les persones desplaçades forçosament -desplaçades internament, refugiades, sol·licitants d’asil i apàtrides-, supervivents de tràfic de persones, persones en trànsit i aquelles que han estat retornades per la força.

Servint a les persones migrants vulnerables de forma col·laborativa, prestarem especial atenció als que pateixen discriminació a causa del seu gènere, edat o discapacitat.

 

Sobre la Xarxa Jesuïta de Justícia i Ecologia (JENA)

La Xarxa Jesuïta de Justícia i Ecologia ( JENA) és una comunitat diversa d’ONG jesuïtes inspirades en la fe, també conegudes com a Centres Socials, Institucions jesuïtes properes, activistes jesuïtes per la pau i el desenvolupament i acadèmics / es moguts per la visió d’una Àfrica justa, sense pobresa, pacífica i ecològicament sostenible. JENA treballa sota l’empara de l’Oficina de Justícia i Ecologia de la Conferència Jesuïta d’Àfrica i Madagascar (JCAM).