Casa d’Ecologia i Acollida Ana Leal, un espai obert amb la inspiració de la Laudato Si’

La Comunitat Apostòlica de Valladolid amb ajuda de la Província ha obert un nou espai de convivència en el si de lINEA. Un lloc d’acollida i de trobada inspirat en la Laudato Si’: vida senzilla, en sintonia amb les claus ecològiques aterrades en la cura de les persones i de la Casa Comuna. Un nou concepte de comunitat, solidària, perquè es comparteix vida quotidiana amb famílies immigrants o refugiades, que necessiten suport en el seu procés d’integració a la ciutat; i oberta a la riquesa de la diversitat:companys i amics, en grup o individualment, que necessiten viure una experiència compartida, un temps de formació, de retir espiritual, d’hores d’estudi, de nous aires, de voluntariat o d’un canvi en seva vides. És un lloc de transició, inspirador, transformador. I ho vam començar amb l’acollida a una família del Brasil de matrimoni i dos nens.

Aquest espai porta el nom d’ “Ecología y Acogida Ana Leal.  L’ Ana va ser una voluntària de Red Incola, de Entreculturas, de la Fundación INEA y de Come Sano Come Justo que va testimoniar, amb la seva vida jove i amb la seva mort, que és possible viure al servei d’altres fins a l’últim sospir posant tot l’amor en això. El seu record és molt present i per això el seu nom lidera aquest humil projecte. En ell vam participar persones i institucions de l’entorn jesuïta de Valladolid cadascuna aportant el que pot, és una obra comuna on ens estem implicant tots d’una o altra manera. Aquesta comunitat solidària, casa oberta i sostenible, acull famílies immigrants amb nens i alhora ofereix l’ Escuela Transición Ecológica gràcies a la disponibilitat de 25 habitacions dobles on acollir i allotjar als que vulguin viure aquesta experiència. Properament, els integrants del curs del Sector Social de la Companyia de Jesús s’allotjaran en aquestes instal·lacions, sabent que, a més de rebre la formació, compartiran la vida comunitària positiva i transformadora:

En el social perquè és espai de respecte de la diversitat -espiritual, cultural i generacional- i dels espais propis. Aquest respecte és acollida, silenci en el descans, cura dels llocs i les coses comunes i és col·laboració en les tasques de la casa a la cuina, al menjador, a la neteja o a l’hort.

En l’ ecològic perquè es posen en pràctica les claus “ecològiques” que el sustenta. Menjar vegetarià, en el possible ecològic, i del nostre hort ecològic. Els nostres sabons, gels i detergents són ecològics, així com els productes de neteja. Ús racional de l’energia: a l’hivern més abric i a l’estiu una casa fresca per no abusar de l’energia elèctrica. D’aquesta manera es concreta la cura de la casa comuna en la quotidianitat. Les coses es poden fer d’una altra manera. Anem a intentar-ho.

En l’econòmic perquè estem oberts a altres estils de vida per aconseguir una comunitat sostenible. Que es sustenta del seu treball i els seus ingressos. L’hort proveeix d’aliments frescos a l’estiu i de conserves per l’hivern. Una austeritat que apunta a altres maneres de fer. Els qui la comparteixen poden col·laborar amb les despeses de manera que la casa sigui sostenible i continuar l’acollida a persones i famílies sense recursos.

En l’ intel·lectual i espiritual perquè és més que un mer espai, és escola de vida i de transició (conversió ecològica) cap a un model més sostenible, més just, més integrador. La finca on es troba permet gaudir de la bellesa de la natura, practicar l’agroecologia i expressar de moltes maneres la gratitud per tant de bé rebut: cant, pregària, celebració, cuina, lectura, servei, passeig, contemplació de la natura, etc.

Apuntem a horitzons nous de convivència i solidaritat, de cura ambiental i personal; a obrir espais on l’amor i el servei a l’altre ocupin un lloc central. Una nova mística per a la vida personal i comunitària.

 

Contacte: acogida.analeal@gmail.com