El JRS i Caritas Internationalis responen al document final de la Cimera de l’ONU

Resposta de Caritas Internationalis i el Servei Jesuïta als Refugiats al document definitiu de la Cimera de l’ONU sobre com tractar amb grans desplaçaments de migrants i refugiats.

Les nostres organitzacions reben amb beneplàcit el document definitiu que serà adoptat el 19 setembre 2016 com un pas important cap a la governança mundial de la migració i el desenvolupament. Durant molt de temps hem demanat un enfocament centrat en la persona, els drets humans i la dignitat per a migrants interns i internacionals i refugiats. Apreciem l’enfocament en respectar els drets de tots els migrants i una responsabilitat compartida en la recepció de refugiats.

No obstant això, ens preocupa la bretxa que hi ha entre les esmentades declaracions i les polítiques i pràctiques en vigor sobre el terreny. Insistim que el resultat de la cimera ha d’assegurar un veritable canvi per beneficiar migrants i refugiats, tot assegurant la seva protecció, seguretat i dignitat.

Això també implica canviar pràctiques en l’àmbit de l’ONU per assegurar que es cobreixin les necessitats de refugiats i migrants d’acord amb les realitats d’aquest desplaçament de persones. Parlem de les necessitats integrades i a llarg termini de persones que, principalment, viuen fora de campaments. Elles necessiten suport per mantenir els seus mitjans de vida, incloent serveis socials , formació vocacional i ocupació. Busquem mesures específiques per a maximitzar l’eficiència de l’ONU, com la definició de funcions entre l’ONU com a coordinadora i la societat civil com a implementadors, i la transparència de les pràctiques de finançament.

Aquesta cimera arriba en un moment en que l’enfocament de molts governs en la forma en què es tracta amb refugiats i migració a gran escala és preocupant. La principal prioritat ha de ser cobrir les necessitats essencials de protecció i assegurar el respecte absolut de la llei internacional de refugiats i la llei de drets humans en qualsevol resposta adoptada. No ha de ser construir murs, tancar fronteres i violar la llei de drets humans i la llei de refugiats.

El Papa Francesc diu que tots els que demanen refugi són benvinguts i s’ha de vetllar per ells. Les fronteres han estat creades pels governs per donar als països cert nivell de control i gestionar els patrons de migració. Això no ha d’impedir que ningú creui fronteres. És responsabilitat nostra acollir a tots els necessitats sense excepció i sense criminalització.

El 19 de setembre, la comunitat internacional ha d’enviar un senyal ferm i contundent de que els drets humans dels refugiats, desplaçats interns i migrants no estan oberts al debat. Les persones que fugen del conflicte, la persecució, els desastres naturals, el desenvolupament fallit i els efectes del canvi climàtic tenen dret a gaudir plenament dels seus drets humans.

darrinzammitlupi_jrsEn una època en què els drets humans dels refugiats i migrants estan sent erosionats i violats fins a un nivell alarmant, és imprescindible que tots els estats membres de l’ONU arribin a Nova York i expressin un compromís clar per protegir aquests drets. Aquests compromisos s’han d’implementar com a polítiques el més aviat possible.

Per defensar el dret de tota persona a viure amb dignitat és crucial que, abans de res, pugui gaudir del dret a no emigrar. Cal tractar les causes fonamentals de la migració i el desplaçament forçat per fer que la migració sigui tant segura com a voluntària.

En aquest sentit, reiterem la nostra crida a promoure activament la Pau a Síria, un conflicte que és la causa de desplaçaments a gran escala.
Els demanem a les nacions desenvolupades que no utilitzin l’ajuda per al desenvolupament a l’exterior per cobrir els costos de rebre a refugiats en els seus països. En alguns països, això equival a més del 20 per cent dels seus pressupostos per al desenvolupament exterior. Exigim que els països deixin de condicionar aquesta ajuda a les prioritats en matèria de migració del país donant.

Qüestionem les deportacions i el retorn forçat de persones, i la reformulació o reinterpretació del dret internacional humanitari i de refugiats per evitar que les persones demanin asil o per facilitar-ne el retorn. Les persones estan sent deportades a països designats “segurs”, com ara Sudan del Sud i Afganistan. No s’ha de ampliar aquesta llista per incloure països insegurs per motius polítics o d’una altra índole.

Actualment, alguns països estan carregant amb una part desproporcionada de la responsabilitat vinculada als grans desplaçaments de refugiats i migrants. Exhortem la comunitat internacional a compartir la responsabilitat de donar protecció a aquells que fugen de la seva terra natal.

Significativament, el Pacte Mundial sobre refugiats descriu tant solucions a nivell local com rutes legals per a ser admès en d’altres països. No obstant això, ja no s’esmenta la responsabilitat compartida, que creiem que és un element important per a indicar-la i posar-la en relleu per tractar amb grans fluxos de refugiats.

És lamentable que no s’hagi inclòs un compromís per incrementar la quota de reassentament a un 10% de tots els refugiats. Això és fonamental per assegurar bones condicions de recepció, evitant campaments i assegurant l’accés a serveis adequats i assequibles al moment de la seva arribada. Aquests inclouen informació fiable, atenció mèdica, incloent suport psicosocial i allotjament. Les condicions de recepció també han de prendre en compte la situació específica de grups vulnerables i garantir la seva protecció.

Els menors migrants i refugiats no han de ser detinguts i han de ser tractades en conformitat amb el dret internacional, especialment la Convenció dels Drets de l’Infant de l’ONU. Exhortem als països a fer front a la tràfic d’éssers humans i l’explotació sexual, especialment de dones i nens, un crim en contra de la humanitat.

Cal un compromís ràpid per definir el Pacte Mundial per a la migració segura, regular i ordenada, amb un procés clar, cronologia i indicadors. Cal donar-li suficient espai a la societat civil, incloent-hi les organitzacions d’inspiració religiosa , en la formulació i implementació de polítiques.
El millor remei en contra del racisme i la xenofòbia és tenir polítiques d’integració per a migrants i refugiats que involucrin les comunitats amfitriones. Aquestes han de donar accés als drets humans, independentment de la situació migratòria.

Cal reconèixer que la diversitat és una oportunitat i no un risc. Calen polítiques per contrarestar el racisme. Tothom ha d’enfortir la solidaritat envers “l’altre” . Instem a la comunitat internacional a donar suport a la iniciativa del Secretari General de l’ONU per llançar una campanya mundial per contrarestar la xenofòbia.