Organico

La situació actual és reflex d’una realitat estructural de manca de suport a les poblacions en conflicte, a les realitats d’extrema pobresa i desigualtat i al flux migratori en si mateix. La resposta predominant ha estat l’exclusiu control i rebuig dels fluxos. Aquest tipus de mesures només produeix més vulnerabilitat, més precarietat i més patiment. Les persones que arriben a les nostres fronteres i als nostres territoris no tenen una forma segura per accedir a Europa per la manca de canals legals i segurs. Per això, es veuen obligades a cercar rutes alternatives cada vegada més llargues i perilloses, que posen la seva vida i la de les seves famílies en mans de les màfies.

imagen-web

Espanya segueix sent un dels estats més restrictius en temes d’asil. Com a conseqüència, moltes persones que tindrien dret a protecció es troben com a “immigrants en situació irregular” als nostres carrers o centres d’Internament.

Com a xarxa i en xarxa amb altres, estem compromesos amb la denúncia de les situacions d’exclusió i amb la incidència en l’assoliment d’unes polítiques migratòries justes.

Per això, alineats tant amb les organitzacions de l’Església com amb altres moviments socials, apostem davant els poders públics per unes polítiques d’acollida i integració que incideixin en el canvi dels estereotips. Demanem l’adopció de mesures immediates que assegurin el compliment dels convenis internacionals i les directives i reglaments europeus en matèria d’asil i refugi; l’obertura de rutes legals i segures, la implementació de sistemes adequats d’acollida per a la població refugiada i l’adopció de mesures coherents per lluitar contra la desigualtat, reduir la pobresa i prevenir els conflictes armats a les zones d’origen.

Articulem la nostra tasca d’incidència amb altres xarxes nacionals i internacionals. A Europa col·laborem amb el Servei Jesuïta als Refugiats Europa i formem part de la “Red Xavier”. A Espanya, som membres actius de la “Red Intraeclesial de Migraciones”, de la xarxa solidària d’acollida “Bienvenidxs Refugiadxs” i de la Coordinadora d’ONG de Desenvolupament (CONGDE), a més de les nombroses iniciatives de treball en xarxa als diferents territori. També col·laborem amb l’Institut de Migracions de la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid i amb Immigrapenal (Grup Immigració i Sistema Penal).

Així, Hospitalidad.es vol dedicar part dels seus esforços a seguir analitzant, investigant i proposant canvis reals per a la transformació de la vida política local, nacional i internacional a favor de la justícia per a les persones migrants i refugiades i per l’assoliment d’una cultura de pau.

Consulta la documentació que posem al teu abast

Documents d'incidènciaSegueix les nostres accions d'incidència

Accions d'incidència    Vull ser voluntari / a

    No deseo recibir información de otras campañas de Fundación San Juan del Castillo

    Top