Política de Privadesa

Aquesta Política de Privacitat és part integrant de les condicions generals. L’accés i la navegació pel nostre lloc web, així com l’ús dels serveis que inclou, impliquen l’acceptació de les condicions generals (i, per tant, de la política de Privacitat i la política de Cookies). Si us plau, llegiu-les atentament.

En aquesta Política de Privacitat us informem sobre:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • Qui ens pot facilitar dades?
 • Quines dades recopilem?
 • Com s’utilitza la informació?
 • Comunicacions mitjançant el correu electrònic
 • Com i on es comparteix la informació?
 • Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?
 • Seguretat de les seves dades
 • Què Drets té?
 • Responsable de la Privacitat
 • Canvis a la Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Carrer Maldonado, 1. Planta 3
28006 Madrid (Espanya)
CIF. G-82409020
Contacte per modificació de dades: datos@entreculturas.org
Contacte DPO: rgpd@entreculturas.org

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica que legitima el tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Qui ens pot facilitar dades?

Al accedir-hi a la nostra pàgina, vostè manifesta que totes les dades que ens facilita, ja siguin obligatòries per a prestar el servei o informació, o bé siguin dades voluntàries quan es desitja col·laborar amb nosaltres, deixar un comentari als nostres blogs o participar en les nostres peticions, son veraces i correctes, és a dir, responen a la seva situació real. Proporcionar aquestes dades suposa que han sigut subministrades de forma voluntària i que es dóna el consentiment per a que puguen ser tractades tant de manera informàtica com de forma no automatitzada i per a fins determinats i legítims que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría descriu a continuació. No seran utilitzats per a fins incompatibles, ni cedits a tercers sense el seu consentiment.

Quines dades recopilem?

Al enviar una consulta d’informació, inscriure’s als nostres newsletters, participar en les nostres accions, facilitar el seu recolzament a les nostres campanyes, posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, deixar comentaris als nostres blogs o bé col·laborar amb nosaltres (ja sigui com a soci i/o com a donant), podem sol·licitar que ens faciliti una serie de dades e informacions personals com ara el seu nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de contacte, etc. Per a fer-se soci o donant de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, sol·licitarem altres categories de dades.
Les dades que demanem, i que són objecte de tractament seran sempre adequades, pertinents i no excessives a la seva sol·licitud d’informació, col·laboració i/o participació dins la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

Com s’utilitza la informació?

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría utilitzarà la informació que ens proporcioni per a les finalitats requerides a cada un dels formularis de recollida de dades:

a) Resposta a sol·licituds d’informació de l’usuari. En cas que ens remeti una sol·licitud d’informació, tractarem les seves dades amb la finalitat de rebre, gestionar, tramitar i donar resposta a les consultes i sol·licituds de informació que ens envií via els mitjans de contacte de la nostra web o remeses a les nostres seus i delegacions.

b) Subscripció al Butlletí de notícies o Newsletters. Tractarem les seves dades d’identificació i correu electrònic per enviar-li les nostres notícies i newsletters. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment.

c) Col·laborar o participar a les accions de petició organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Les dades facilitades es tractaran per a remetre-li informació per mitjà del correu electrònic i/o postal de les nostres accions o d’accions organitzades conjuntament amb tercers per part de la Fundació. Si les peticions es presenten davant d’un Organisme nacional o supranacional, podran cedir-se les dades facilitades per a la comprovació i verificació de les peticions presentades.

d) Participar i incorporar comentaris als nostres blogs. Per tal de participar als nostres blogs i que el seu comentari es puga publicar, tractarem les dades d’usuari i el correu electrònic amb la finalitat d’identificar i gestionar la seva publicació a la nostra web.

e) Col·laborar activament mitjançant una donació o fer-se soci de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. En cas que accedeixi al nostre formulari en la secció «col·labora» i empleni les seves dades, la informació facilitada es tractarà amb la finalitat de la gestió econòmica, comptable, fiscal i administrativa dels associats i donants de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

f) Altres activitats organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Es podrà col·laborar i participar en accions organitzades i/o promogudes per la Fundació, facilitant les dades que es requereixin als formularis corresponents i per a les finalitats que expressament s’indiquin els formularis.

Comunicacions mitjançant el correu electrònic

Al enviar-nos una consulta o sol·licitud d’informació mitjançant el correu electrònic de contacte, ens està proporcionant el consentiment, conscient i de forma expressa per al tractament de les dades facilitades a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
Dins els nostres correus electrònics trobarà la informació per a revocar el consentiment o donar-se de baixa de qualsevol comunicació de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

Com i on es comparteix la informació?

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría informa, de manera expressa, que en els casos en què col·labora o participa a determinades accions (Cursa solidària, Concert solidari, Peticions a Nacions Unides, Socis i Donacions, etc.), procedirem a cedir les seves dades als organismes i administracions, bancs i demés entitats col·laboradores de conformitat amb la normativa legal vigent i per a la gestió corporativa de la informació.

Durant quant de temps anem a mantenir les dades personals?

Les dades personals seran mantinguts mentre segueixi vinculat amb nosaltres.
Un cop es desvinculi, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Seguretat de les seves dades

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría dóna molta importància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tractem. Malauradament, la transmissió d’informació via Internet no és completament segura; per aquesta raó, nosaltres fem esforços i destinem recursos a millorar dia a dia la nostra pàgina web per tal que les funcionalitats que es posin a la seva disposició siguin més segures (La funcionalitat https s’ha implementat en els formularis de socis i donacions amb la finalitat de protegir les dades econòmiques i financeres amb eines de xifrat SSL).
Un cop hàgim rebut la seva informació, s’implementen mesures de seguretat per a garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que es troben sota el nostre control. Les nostres polítiques de seguretat i privacitat són revisades periòdicament i millorades segons sigui necessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l’usuari.

Què drets té

 • A saber si estem tractant les seves dades o no.
 • A accedir a les seves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les seves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les seves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A remetre-les dades que sobre vostè es guarden en ENTRECULTURAS i que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereix, se’ls podem enviar a el nou responsable que ens designi. (Només és vàlid en determinats supòsits) .
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagi consentit, en qualsevol moment.

Si modifica alguna dada, li agraïm que ens ho comuniqui per mantenir-los actualitzats.

Aquest web pot contenir enllaços cap i des d’altres pàgines web, bé dels nostres patrocinadors, socis, empreses associades o empreses col·laboradores, entre d’altres. Si accedeix a aquestes pàgines, s’ha de tenir en compte que en les mateixes poden tornar a sol·licitar dades o informacions personals. Per això, preguem que quan es visiten aquestes pàgines, es revisi també la seva política de privacitat.

Responsable de la Privacitat

En qualsevol moment es pot sol·licitar, de manera totalment gratuïta, ja sigui per carta o mitjançant correu electrònic, l’exercici dels seus drets, i haurà d’incorporar junt amb la sol·licitud una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, puix que es tracta d’un dret personalíssim.

Les sol·licituds hauran de ser enviades al responsable de privacitat a la següent adreça:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Att. Responsable Privacitat
Carrer Maldonado, 1. Planta 3.
28006 Madrid (Espanya)
Email: datos@entreculturas.org
A més, si té alguna qüestió addicional relacionada amb Protecció de dades, pot dirigir al nostre Delegat de Protecció de dades a rgpd@entreculturas.org

Canvis a la Política de Privacitat

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría pot modificar o adaptar la seva Política de Privacitat i Tractament de dades de Caràcter Personal. Us recomanem que la visiti cada vegada que navegui pel lloc web amb la finalitat d’estar sempre informat prèviament a la facilitació de qualsevol de les seves dades.

Skip to content