Una mirada a les experiències d’acolliment en Hospitalitat

Amb motiu del Dia Mundial de les Persones Migrants (18 de desembre), el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha llançat aquesta campanya de vídeos per a explicar el funcionament de les Comunitats d’Hospitalitat que ha posat en marxa a Espanya fa gairebé tres anys.

El projecte s’estén per Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao i València. Consisteix que famílies, o comunitats de laics i de religiosos ajuden en l’acolliment de famílies i persones refugiades. La xarxa quanta amb més de 300 voluntaris i ha acollit a més de 300 persones migrants en necessitats de protecció en aquests tres anys de marxa.

Aquest projecte d’acolliment busca respondre dos moments: El primer acolliment, és a dir la d’emergència i temporal de persones migrants que arriben e Espanya i no poden accedir als recursos de sistema d’acolliment per falta de places. Aquest acolliment és d’un temps no superior a 9 mesos i dura fins que les persones poden accedir a una plaça en el sistema d’acolliment. I d’altra banda, l’acolliment de llarga durada (fins a 2 anys) a persones migrants vulnerables, especialment famílies, una vegada que han esgotat les ajudes del sistema d’acolliment i que necessiten més suport per a aconseguir la seva autonomia.

Les experiències busquen articular la solidaritat ciutadana per a: donar una resposta integral a les persones migrants que respongui als buits del sistema nacional de protecció i integració; i promoure experiències de trobada i hospitalitat que facilitin la integració, la convivència i la construcció de societats plurals.

En el marc de la Campanya Hospitalitat de la Companyia de Jesús, la xarxa del SJM, a través de les obres locals, ha impulsat la posada en marxa d’aquestes comunitats. Pots veure en aquests vídeos tot el que ha generat tant en les persones que han estat acollides, com en les comunitats d’hospitalitat aquesta experiència. En concret en la xarxa de famílies de Barcelona, en la Comunitat de Guadalupe (Madrid), a casa Mambré (Sevilla), en Jesuiten Extea (Bilbao) i en ‘Acollim en Companyia’ de València.

 

Barcelona. Xarxa de Famílies.

Madrid. Comunitat de la parròquia de Guadalupe.

Sevilla. Casa Mambré.

Bilbao. Jesuiten Etxea (Durango)

València. Acogemos en Compañía