‘Fer visible l’Invisible’: dona migrant treballadora de la llar

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) ha presentat aquest passat 13 de novembre l’informe ‘Fer visible l’Invisible’, Dones Migrades i ocupació de la llar’. L’informe parteix d’una mirada detallada a la realitat de les dones treballadores de la llar i gestions per desembocar en el reconeixement de la lluita d’aquestes dones per unes condicions dignes de treball. Pateixen una miríada de discriminacions, conseqüència del menyspreu i de la manca de reconeixement en una societat que ha normalitzat aquest tipus de situacions. L’enorme desigualtat de drets a la feina de la llar, multiplica les situacions de vulneració dels drets de les treballadores.

A partir de l’estudi en profunditat de situacions, acompanyades per les organitzacions membre del SJM a Bilbao (Fundación Social Ignacio Ellacuría), Madrid (Centro Pueblos Unidos-Fundación San Juan del Castillo), Sevilla (Associación Claver), València (SJM Valencia) i Valladolid (Red Incola), l’informe pretén identificar les vulneracions de drets de les empleades de la llar i de cures; mostrar les situacions injustes a les que es troben sotmeses; i posar en relleu l’esforç d’organització i denúncia que les mateixes dones realitzen per millorar la seva situació i exercir la seva ciutadania. Igualment, s’ha volgut fer un esforç per revisar el paper de les organitzacions socials i identificar bones pràctiques per protegir situacions de vulneració de drets i, acompanyar les lluites i reivindicacions de les dones treballadores de la llar.

En el marc d’aquest estudi, s’han identificat entre d’altres: l’alta incidència de la informalitat laboral (gairebé la meitat de les dones entrevistades no estan donades d’alta a la Seguretat Social, i més de la meitat no compten amb contracte per escrit); la vulneració sistemàtica dels drets laborals (al 70% de les dones enquestades no se’ls remuneren les hores de presència i realitzen tasques per a les que no van ser contractades); i la identificació de situacions d’explotació, que revesteix especial gravetat en el cas de les treballadores de la llar en règim intern. En aquest cas, la majoria de les dones internes entrevistades treballen més de 12 hores diàries sense descans, sense respecte als dies de vacances, festius, o sense les hores de descans estipulades entre jornades o en cap de setmana. Més preocupant encara, és que un terç de les dones entrevistades denuncien haver patit assetjament laboral, violència, vexacions, o abús sexual.

El SJM considera fonamental mobilitzar els diferents actors socials i polítics per acostar posicions i generar consensos, que no juguin amb la dignitat de les persones i que garanteixin la protecció i els plens drets de les treballadores de la llar. Per això, volem que els nostres polítics es comprometin amb aquesta causa en Visibles.org i amb 8 línies blanques que es consideren imprescindibles en la lluita per dignificar la feina de la llar i cura.


CONSULTA AQUÍ L’INFORME