Organico

Harrera, besoak itxita

2017an zehar, ia 20.000 pertsona iritsi dira itsasoz Espainiako kostaldera. Kopuru hori azken urteotakoa baino askoz ere handiagoa da; hain…

Gure berriak posta elektronikoz jaso nahi badituzu, eman zure datuak:

 No deseo recibir información de otras campañas de Fundación Entreculturas
 No deseo recibir información de otras campañas de Fundación Migra-Studium

Top