Casa de Ecoloxía e Acollida Ana Leal, un espazo aberto inspirado na Laudato Si´

A Comunidade Apostólica de Valladolid coa axuda da Provincia abriu un novo espazo de convivencia dentro do INEA . Un lugar de acollida e encontro inspirado na Laudato Si´: vida sinxela, en sintonía cun discurso ecolóxico centrado no coidado das persoas e a Casa Común. Un novo concepto de comunidade, solidariedade, porque comparte vida cotiá con familias inmigrantes ou refuxiadas que precisan de apoio no seu proceso de integración na cidade; e aberta á riqueza da diversidade: compañeiros e amigos, en grupo ou individualmente, que precisan vivir unha experiencia compartida, un tempo de formación, de retiro espiritual, de horas de estudo, de novos aires, de voluntariado, ou dunha mudanza nas súas vidas. É un lugar de transición, inspirador, transformador.   E inaugurámolo coa  acollida  a unha familia brasileira composta por un matrimonio e os dous fillos.

Este espazo leva o nome  Ecoloxía e Acollida Ana Leal  . Ana foi unha voluntaria da Rede Incola, Entreculturas, a Fundación INEA e de Come Sano Come Justo  quen a través da súa xuventude e morte testemuñou que é posible vivir ao servizo dos outros ata o último alento pondo todo o amor niso. A súa memoria está moi presente, sirva como homenaxe o feito de que o seu nome lidere este humilde proxecto. Nel participamos persoas e institucións do espazo xesuíta de Valladolid, achegando cada un o que pode, é un traballo común onde todos nos implicamos dun xeito ou outro. Esta comunidade solidaria, aberta e sostible, acolle as familias inmigrantes con nenos e ao mesmo tempo ofrece a  Escola de Transición Ecolóxica  grazas á dispoñibilidade de 25 habitacións dobres para acoller  aqueles que desexen vivir esta experiencia.  En breve, os membros do curso do Sector Social da Sociedade de Xesús permanecerán nestas instalacións, sabendo que ademais de recibir formación, compartirán vida comunitaria positiva e transformadora:

 No social  porque é un espazo de respecto pola diversidade -espiritual, cultural e xeracional- e polos espazos propios. Este respecto é acollida, silencio no descanso, coidado dos lugares e as cousas comúns e é colaboración nas tarefas da casa na cociña, no comedor, na limpeza ou na horta.

No ecolóxico porque se poñen en práctica as claves “ecolóxicas” que o sustenta. Comida vexetariana, se for posible ecolóxica, e da nosa horta ecolóxica. Os nosos xabóns, xeles e deterxentes son ecolóxicos, así como os produtos de limpeza. Uso racional da enerxía: no inverno máis abrigo e no verán unha casa fresca para non abusar da enerxía eléctrica. Desta maneira concrétase o coidado da casa común no cotián. As cousas pódense facer doutra maneira. Intentémolo.

Economicamente porque estamos abertos a outros estilos de vida para conseguir unha comunidade sostible. Que se sustenta a través do seu traballo e dos seus ingresos. A horta proporciona alimentos frescos no verán e conservas no inverno. Unha austeridade que apunta a outras maneiras de facer. Os que a comparten poden colaborar cos gastos para que a casa sexa sostible e siga acollendo a persoas e familias sen recursos.

 Intelectual e espiritualmente  Por ser máis que un mero espazo, por ser unha escola de vida e de transición (conversión ecolóxica) cara a un modelo máis sostible, máis xusto e máis inclusivo. O terreo onde se atopa permite gozar da beleza da natureza, practicar a agroecoloxía e expresar de moitas maneiras a gratitude por recibir tanto en troca: canto, oración, celebración, cociña, lectura, servizo, paseo, contemplación da natureza, etc.

Apuntamos a horizontes novos de convivencia e solidariedade, de coidado ambiental e persoal; a abrir espazos onde o amor e o servizo ao outro ocupen un lugar central. Unha nova mística para a vida persoal e comunitaria.

 

 Contacto:  acogida.analeal@gmail.com