Organico

A situación actual é reflexo dunha realidade estrutural de falta de apoio ás poboacións en conflito, ás realidades de extrema pobreza e desigualdade e ao fluxo migratorio en si mesmo. A resposta predominante foi o exclusivo control e rexeitamento dos fluxos. Este tipo de medidas produce máis vulnerabilidade, máis precariedade e máis sufrimento. As persoas que chegan ás nosas fronteiras e aos nosos territorios non teñen unha forma segura para acceder a Europa pola falta de canles legais e seguros. Por iso, ven obrigadas a buscar rutas alternativas cada vez máis longas e perigosas, que poñen a súa vida e a das súas familias en mans das mafias.

imagen-web

España segue sendo un dos Estados máis restritivos  en temas de asilo. Como consecuencia, moitas persoas que terían dereito a protección atópanse como “inmigrantes en situación irregular” nas nosas rúas ou en centros de internamento.

Como rede con outros, estamos comprometidos coa denuncia das situacións de exclusión e coa incidencia no logro dunhas políticas migratorias xustas.

Por iso, aliñados tanto coas organizacións da Igrexa como con outros movementos sociais, apostamos ante os poderes públicos por unhas políticas de acollida e integración que incidan no cambio dos estereotipos. Pedimos a adopción de medidas inmediatas que aseguren o cumprimento dos convenios internacionais e as directivas e regulamentos europeos en materia de asilo e refuxio; a apertura de rutas legais e seguras, a implementación de sistemas adecuados de acollida para a poboación refuxiada e a adopción de medidas coherentes para loitar contra a desigualdade, reducir a pobreza e previr os conflitos armados nas zonas de orixe.

Articulamos o noso traballo de incidencia con outras redes nacionais e internacionais. En Europa colaboramos estreitamente co Servizo Xesuíta a Refuxiados Europa e formamos parte da Rede Xavier. En España, somos membros activos da Rede Intraeclesial de Migracións, da Rede Solidaria de Acollida Bienvenidxs Refugiadxs e da Coordinadora de ONG de Desenvolvemento (CONGDE), ademais das numerosas iniciativas de traballo en rede nos distintos territorios. Tamén colaboramos estreitamente co Instituto de Migracións da Universidade Pontifica Comillas de Madrid e con Inmigrapenal (Grupo Inmigración e Sistema Penal).

Deste xeito, Hospitalidad.es quere dedicar parte dos seus esforzos para seguir analizando, investigando e propoñendo cambios reais para a transformación da vida política local, nacional e internacional a favor da xustiza para as persoas migrantes e refuxiadas  e para o logro dunha cultura de paz.

Atopar tódolos documentos postos á súa disposición

Incidencia documentosSiga nosa defensa

Avogados    Quero ser voluntario/a

    No deseo recibir información de otras campañas de Fundación San Juan del Castillo

    Top