Organico

O mundo está a vivir a maior crise de refuxiados desde a Segunda Guerra Mundial. Conflitos enquistados, como en Siria, Afganistán ou o corno de África, están a producir a fuxida continua de poboación civil, que busca salvar a vida e ter futuro.

Esta realidade interpélanos e obríganos a reflexionar sobre a nosa capacidade de acollida, a nosa capacidade de empatía co sufrimento e a nosa capacidade de cooperación coas causas que orixinan tanto dor, desigualdade e inxustiza.

Por iso, as organizacións do Sector Social da Compañía de Xesús queremos sumar o noso coñecemento e o noso traballo para a promoción dunha cultura de solidariedade e inclusión coas persoas migrantes e refuxiadas. A través da acollida, a cooperación, a incidencia, a sensibilización e a educación, queremos xerar un espazo de comprensión, acompañamento, apoio e benvida.

As organizacións do sector social da Compañía de Xesús traballamos fundamentalmente en tres prioridades: as migracións, a cooperación internacional e os menores e mozos en risco de exclusión social. Tamén estamos presentes noutras áreas afíns á nosa misión  con diversos colectivos en exclusión social.

ANUARIO2016

 

Descarga o  Anuario da Compañía de Xesús 2016 centrado no mundo dos refuxiados, os desprazados e todos os que teñen que abandoar forzosamente o seu país a causa da guerra, da fame e da persecución.

Migracións

Queremos que a nosa sociedade sexa un espazo de acollida e inclusión para as persoas migrantes que se ven forzadas a fuxir da súa terra, e querermos dar resposta a esta realidade crecente.

O Servizo Xesuíta a Migrantes-España é unha rede de entidades xesuítas dedicadas ao acompañamento, servizo e defensa das persoas migrantes e as súas organizacións. Para iso, leva a cabo proxectos de intervención (acollida, formación, acompañamento asociativo, defensa de dereitos, etc.), como campañas de sensibilización e incidencia pública, e iniciativas de investigación. Co horizonte da promoción dunha sociedade inclusiva, integrada e intercultural, son moitas as organizacións implicadas:

Cooperación Internacional

Promovemos o desenvolvemento humano das persoas e poboacións desfavorecidas en países de África, América Latina e Asia. Ademais do traballo en cooperación internacional, as nosas organizacións Entreculturas e Alboan levan a cabo tarefas de sensibilización social, educación para a cidadanía global e promoción do voluntariado nacional e internacional a favor dun mundo máis xusto que poña ás persoas no centro.

As dúas organizacións de cooperación internacional son Entreculturas e Alboan (en País Vasco e Navarra):

Menores e mocidade en risco de exclusión social

Este ámbito é plural e conta con institucións dedicadas a fins moi diversos: acollemento, educación no lecer e apoio ao estudo, centros escolares para menores excluídos do sistema escolar ordinario, acompañamento a familias en risco de exclusión e apoio na inserción laboral.

Outros ámbitos de actuación

Ademais, traballamos noutras áreas afíns á nosa misión como son as personas sen fogar, e a orientación e acollida penal e a investigación para a paz e para o diálogo entre as Ciencias Sociais e a Teoloxía. Nestas temáticas atópanse a Fundació Arrels (Barcelona); a Fundació Lluís Espinal (Barcelona); a Fundació Sant Ignasi de Loiola (Lleida); a Fundación Seminario de Investigación para a Paz (Zaragoza) e o Piso de Acollida Pedro Claver (Valencia).

Queres participar nesta iniciativa?

PARTICIPA

Top