Hospitalidade segue avanzando

Tras a presentación a medios o pasado 14 de xaneiro, representantes das Plataformas Apostólicas Locais reuníronse na Casa San Ignacio de Madrid para celebrar a súa primeira reunión conxunta. Pouco despois de que no colexio Círculo de Burgos realizarase un obradoiro de sensibilización con estudantes de 3º da ESO.

IMG_2539

Representantes de diversas Plataformas Apostólicas Locais e Territoriais (PAL/PAT) celebraron o venres 5 de febreiro o seu primeiro encontro ao redor de Hospitalidade. Durante a reunión, na que participaron unhas 40 persoas, tratouse o contexto no que a Compañía de Xesús articula esta resposta de Hospitalidade, ademais dos aspectos prácticos da campaña.

En primeiro lugar, Pablo Funes, responsable do traballo en cooperación internacional de Hospitalidade, expuxo a complexidade das causas que obrigan á xente para abandonar os seus fogares. Tamén presentou o traballo que se fai nos cinco proxectos que apoia Hospitalidade fóra das nosas fronteiras: Europa, Líbano, Nador, Sur Sudán e República Democrática do Congo. A continuación, Cristina Manzanedo, responsable de Incidencia da campaña, falou da importancia de visibilizar ás persoas refuxiadas que xa están en España, explicou os perfís de poboación máis habituais e as maiores necesidades que presentan: facilitar o acceso á vivenda, orientación e defensa xurídica, integración educativa, integración económica e apoio psicosocial.
Por último, os asistentes dividíronse en catro grupos de traballo para concretar o traballo de cada área e Alberto Ares sj, delegado do Sector Social, presentou a aposta de Hospitalidade por construír desde o local e apoiar desde os representantes de cada liña de traballo.

FullSizeRender

Unha semana antes, e con motivo da Xornada Mundial do Emigrante e do Refuxiado, celebrouse no colexio Círculo de Burgos un obradoiro baseado na proposta didáctica da campaña ao alumnado de 3º da ESO. Jessica e Aitziber, dúas voluntarias da delegación de Entreculturas de Burgos realizaron unha presentación xeral da campaña, acompañada da explicación de conceptos relacionados coa mobilidade humana e as persoas refuxiadas. A continuación, guiaron as actividades propostas para mozas na Proposta Didáctica.

Co motivo da mesma data, as obras sociais xesuítas presentaron o pasado 14 de xaneiro a campaña Hospitalidade. A rolda de prensa comezou coa benvida por parte de Alberto Ares SJ. A súa intervención centrouse en explicar a situación da crise de refuxiados que vive o mundo, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E é que as cifras son escandalosas: hai máis de 60 millóns de persoas refuxiadas e desprazadas no mundo. A gran maioría permanecen en países próximos ao seu, pero a necesidade de buscar lugares seguros e con esperanza de futuro empúxalles a cruzar fronteiras e chegar, por exemplo, a Europa.

O Mediterráneo converteuse na fronteira máis desigual e mortífera do mundo. Os 3.771 mortos tentando chegar a Europa por mar en 2015 son inaceptables. Son persoas ás que, tanto polo Dereito Internacional como por humanidade, é necesario protexer. O cumprimento deste dereito pesa sobre os gobernos, pero a cidadanía ten tamén a súa cota de responsabilidade.
Do millón de persoas migrantes e refuxiadas chegadas por mar a Europa en 2015, 3.845 entraron directamente a España pola península e 10.900 persoas entraron por Ceuta e Melilla. Estas cidades son hoxe o principal punto de entrada de persoas refuxiadas ao noso país. España comprometeuse a traer a 19.000 persoas refuxiadas das cotas europeas, chegadas ás costas de Grecia e Italia, pero por agora só viñeron 18.

IMG_3394Daniel Villanueva SJ, Coordinador da área de Cooperación dos xesuítas en España e director xeral de Entreculturas, resaltou a importancia de entender as causas que xeran ese desprazamento forzoso, e non esquecernos daqueles que aínda non puideron saír dos seus países. Apuntou tamén a “a necesidade de traballar neste asunto de maneira transnacional, vinculando orixe, tránsito e destino. Non podemos esquecernos dos que non puideron escapar dos conflitos. Estamos a escoitar estes días nos medios de comunicación a situación en Madaya, Siria, a que xa se chama cidade da guerra da fame, onde a poboación está privada de comida e medicamentos. Ou do recente agravamento dos enfrontamentos en Sudán do Sur, do que nos alertaban os nosos compañeiros o Servizo Xesuíta a Refuxiados e que están a provocar desprazamentos desde e dentro do país”.

Pola súa banda Miguel González, Coordinador do Servizo Xesuíta a Migrantes en España debuxou dúas das catro liñas fundamentais da campaña; a acollida e a sensibilización. A acollida centrada en “cubrir as necesidades e os dereitos das persoas refuxiadas e migrantes desde todos os ámbitos posibles; acollida temporal, aloxamento de emerxencia, en dependencias parroquiais, defensa e apoio xurídico, apoio psicosocial, formación sociolaboral, idiomas, acompañamento social e integración educativa de menores”. Así mesmo, a campaña quere traballar a sensibilización da sociedade española sobre estes temas” para favorecer a comprensión da realidade e previr o racismo e a xenofobia”.

Cristina Manzanedo, responsable de Incidencia do Servizo Xesuíta a Migrantes España, explicou que a campaña está centrada “en analizar, investigar e propoñer cambios políticos e reais que exerzan o impacto necesario a favor da xustiza para estas persoas. As persoas refuxiadas e migrantes xa están aquí. Quérese poñer especial atención á Fronteira Sur, nas persoas que xa están entre nós e na falta de coordinación da resposta europea”.

IMG_3483

Mariana Morales, Coordinadora de acollida de Madrid, leu o testemuño dunha familia africana refuxiada en Madrid, que tras pasar por varios países, ser vítimas de mafias de tráfico de persoas refuxiadas e de vulneracións dos seus dereitos, finalmente están comezando o seu proceso de solicitude de asilo. “É unha familia vulnerable, cun fillo con discapacidade. Pasárono moi mal no seu país, non queren falar do que ocorreu”. Isto é un reflexo do estado psicolóxico no que chegan as persoas refuxiadas, desorientadas e con medo a falar.

Finalmente, escoitouse o testemuño de Issam Ouzifi, marroquí afincado en Madrid que realiza labores de tradución con persoas refuxiadas sirias que chegan a Madrid. É un claro exemplo da importancia de acoller e acompañar a estas persoas en algo tan fundamental como o idioma.

Desde a súa fundación, a Compañía de Xesús puxo entre as súas prioridades a atención aos máis necesitados. San Ignacio fundou en Roma institucións de acollida a prostitutas e persoas sen fogar. Xa no século XX o P. Arrupe fundou en 1980 o Servizo Xesuíta a Refuxiados conmovido polos refuxiados vietnamitas que fuxían da guerra do seu país en barcazas miserables. En 2008, a Congregación Xeral 35 reafirmou que a atención ás necesidades dos migrantes e refuxiados debería continuar sendo unha preferencia apostólica da Compañía de Jesús.

Vídeo de lanzamento da campaña Hospitalidade