Organico

A nosa mirada vai máis aló de solucións momentáneas e de curto prazo. Estamos convencidos de que comprender as causas do fenómeno migratorio, entender ás persoas que se atopan en camiño e deixarnos afectar pola súa realidade é fundamental para xerar cambios profundos que nos comprometan coa xustiza e a igualdade.

Sensibilizar na miña contorna

Por iso é clave o traballo en sensibilización, informando e dando a coñecer esta realidade a través de numerosos materiais que che invitamos a coñecer.

Quero sensibilizar na miña contorna

Educación

A través da Educación para a Cidadanía Global queremos contribuír a cultivar entre os máis novos unha cultura de hospitalidade, solidariedade e convivencia na diversidade. Buscamos a súa participación e o seu compromiso solidario mediante o coñecemento e a comprensión de procesos globais como a mobilidade humana; a súa vinculación coas comunidades de acollida e co mundo, a casa de todos e de todas; e a construción dunha identidade compartida, cosmopolita, solidaria e compatible coa diversidade das identidades persoais e culturais.

Os nosos recursos educativos son unha invitación para poñernos no corazón e nos ollos das persoas que viven e morren nas fronteiras coa intención deliberada de que iso nos conmova e axúdenos a coñecer nosas propias fronteiras.

Top