Para expresarmos o noso rexeitamento ás políticas que vulneran os dereitos humanos das máis de 65 millóns de persoas no mundo obrigadas a abandonaren os seus fogares pola violencia, a guerra, a pobreza, a desigualdade ou o cambio climático.

Para expresarmos o noso rexeitamento ás políticas que vulneran os dereitos humanos das máis de 65 millóns de persoas no mundo obrigadas a abandonaren os seus fogares pola violencia, a guerra, a pobreza, a desigualdade ou o cambio climático.

Entregamos 30.131 sinaturas á Secretaria Xeral de Inmigración e Emigración.

Pedimos ao Goberno que amose liderado na defensa perante a UE de políticas migratorias xustas en virtude das cales a dignidade e os dereitos humanos aparezan no centro.

Grazas á presión cidadá de organizacións e persoas coma ti, continuaremos a reivindicar que España cumpra os seus compromisos e garanta os dereitos recoñecidos a quen chega ao noso país con necesidades de protección destinando os recursos necesarios para acoller coa dignidade e agarimo que estas persoas precisan.

Desde Hospitalidad.es, continuaremos a esixir unha política de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento dignamente dotada de recursos orzamentarios, non supeditada ao control de fronteiras e a incorporación da Educación para a Cidadanía Global ás políticas educativas, para fomentar sociedades de acollemento cohesionadas e pacíficas.

Hemos conseguido 30.131 firmas

GRAZAS POLO SEU APOIO

¿Quieres participar en esta iniciativa?

QUERES PARTICIPAR NESTA INICIATIVA?

VOLS PARTICIPAR EN AQUESTA INICIATIVA?

EKIMEN HONETAN PARTE HARTU NAHI DUZU?

DO YOU WANT TO PARTICIPATE IN THIS INITIATIVE?

Tu ayuda es fundamental para construir una cultura de solidaridad e inclusión con las personas refugiadas y migrantes.

A túa axuda é fundamental para construír unha cultura de solidariedade e inclusión coas persoas refuxiadas e migrantes.

La teva ajuda és fonamental per a construir una cultura de solidaritat i inclusió amb les persones refugiades i migrants.

Zure laguntza funtsezkoa da errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko elkartasun- eta inklusio-kultura eraikitzeko.

Your help is essential to build a culture of solidarity and inclusion with refugees and migrants.

Skip to content